Worthy innovations, naturally.

 
 

Investujeme tam,

kde to má smysl

EnWin 2030 je investiční fond zaměřený

na environmentální inovace a projekty podporující udržitelnost a principy cirkulární a chytré ekonomiky. Investovat lze totiž nejen ekonomicky, ale i ekologicky - tam, kde to má smysl. 

Navíc pak platí, že čím více pomáháme, tím více vyděláváme.

Above the Clouds

4 OBLASTI

Investičně podporujeme startupy a mladé podnikatelské projekty zaměřené na ekologicky udržitelná a inovativní řešení zejména ve čtyřech vybraných oblastech:

1.png

VODA

Voda má jednoznačný, vlivem klimatických změn strmě rostoucí strategický význam napříč odvětvími i ekosystémy. Podporujeme řešení zaměřená na zacházení s vodou jako s životně důležitým zdrojem, udržitelnost vodního hospodářství, kvalitu povrchových i podzemních vod a řešení problému sucha.

4.png

CO2

Ochrana klimatického systému a uhlíková neutralita jsou pro nás stěžejními tématy. A tak hledáme cesty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů, především CO2. Ty jsou ze ¾ generovány primárně energetikou, dopravou, průmyslovými procesy a stavebnictvím.

3.png

ODPADY A PLASTY

Skrze inovace usilujeme o snižování odpadové zátěže na životní prostředí, prevenci vzniku a snižování produkce odpadů. Klíčové je i nakládání se vzniklými odpady ve smyslu jejich dalšího využití a recyklace. Zastřešujícím přístupem jsou zásady tzv. oběhového hospodářství - cirkulární ekonomiky.

2.png

ENERGIE

Alternativní, čisté zdroje energie, ale i zvyšování energetické účinnosti materiálů či vytvoření integrovaného a digitalizovaného trhu s energiemi. I tyto oblasti mají vliv na uhlíkovou neutralitu, již se EU zavázala dosáhnout do roku 2050.

 
 
leaf-1992_1920.jpg

Zainvestované a podporované společnosti

PROJEKTY

 
IMG_0103_edited.jpg

„Když investorům představuji EnWin, nerad používám slova jako pomáhat nebo zachraňovat planetu. Věřím, že bude-li planeta potřebovat, pomůže si od toho, co ji trápí, sama.

Má ale veliký smysl bavit se o obnově - tedy napravování všeho, co jsme svou činností v uplynulých dekádách poničili."

 

—  Daniel Šenkýř,

      CEO Keiretsu Forum CEE,

      Zakladatel EnWin

 
TÝM

KONTAKT

Impact Hub Praha D10

Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchov

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, ozveme se vám!

  • Instagram
  • LinkedIn

Děkujeme za odeslání!